כיצד גונבות קופות החולים עשרות מיליוני שקלים בשנה מאזרחי המדינה – סל שירותי הבריאות דוח תיקצוב מול שימושים

במאי 2011 הוגש לסגן שר הבריאות יעקב ליצמן דו"ח תיקצוב מול שימושים בסל התרופות שמקבלות קופות החולים מקופת המדינה. הדו"ח סקר את התקציב בשנים 1998 עד 2006.

קופות החולים קיבלו בין השנים 1998 ל-2006 תקציב עודף של 147 מיליון שקל עבור רכישת תרופות, לעומת הסכום שהוציאו בפועל – כך קובע דו"ח ראשון מסוגו שפירסם משרד הבריאות ב- 19 למאי 2011. הדו"ח בוצע במשך שלוש שנים על ידי אגף הפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות בשיתוף משרד רו"ח שיף-הזנפרץ ושות'.

הטבלה המסכמת בדו"ח חושפת כי ה"חזירה" ביותר היא קופת חולים מאוחדת. בעוד שחלקה בתיקצוב הוא כ- 10%, הרי הכסף שגנבה מקופת המדינה הוא כ- 39 מיליון ש"ח מתוך 147 מיליון ש"ח שגנבו כל הקופות יחד. כלומר חלקה היחסי בגנבה הוא כ- 26%, פי 2.5 מחלקה בתיקצוב.

טבלה מסכמת סל תרופות שנים 1998 – 2006 – תיקצוב מול שימושים -הקלק על התמונה לצפייה ברורה יותר

טבלה מסכמת סל תרופות שנים 1998 - 2006 - תיקצוב מול שימושים

קישורים:

דו"ח מבקר המדינה: חשדות לפלילים בהתנהלות בכירים בקופת חולים מאוחדת

הכתבה דו"ח מבקר המדינה: חשדות לפלילים בהתנהלות בכירים בקופת חולים מאוחדת , דן אבן הארץ , נובמבר 2010

בדו"ח חריג בחומרתו, חושף המבקר מחדלים מתמשכים של בכירים בקופת חולים מאוחדת השלישית בגודלה בארץ, בהם העסקת קרובי משפחה אצל ספקים והענקת הטבות כספיות לבכירים
.

.
מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, פירסם היום (15.11.2010 , שני) דו"ח חריג בחומרתו על התנהלות קופת חולים מאוחדת. המדובר באחד הדו"חות החמורים שמפרסם משרד המבקר, העוסק במחדלים מתמשכים לאורך שנים של בכירים במאוחדת, קופת החולים השלישית בגודלה בישראל.

המבקר ממליץ על פתיחת חקירה בחשד לפלילים כנגד שורת בכירים בקופה במספר פרשיות; על הקמת ועדת חקירה לתפקוד הקופה במשרד הבריאות ובוועדה לביקורת המדינה של הכנסת; ועל הוצאת צווים כנגד עובדי הקופה להחזרת כספים שהועברו אליהם בניגוד לכללי מינהל תקין. בעקבות הדו"ח כבר נעצר בשבוע שעבר בכיר במאוחדת על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה. בתגובה לממצאים, הורה מנכ"ל משרד הבריאות על כינוס מיידי של דירקטוריון קופת חולים מאוחדת לקבלת החלטות תוך עשרה ימים.

קרובי משפחתו של המנכ"ל הועסקו אצל ספקי הקופה

דו"ח המבקר מצביע על "פגמים מהותיים בהליכי הניהול, הפיקוח והבקרה של הקופה, שבידיה הפקידה המדינה כספי ציבור לשם מתן שירותי בריאות למיליון מבוטחים". לפי הדו"ח, "התמונה המצטיירת מצביעה על תרבות ארגונית קלוקלת הנמשכת זה שנים, ועל חריגות חמורות מאוד מכללי מינהל תקין וליקויים המעוררים חשש לזילות כספי הציבור, ובמקרים מסוימים אף חשש לפגיעה בטוהר המידות. חריגות וליקויים אלה התאפשרו בשל כשל ניהולי מתמשך של כלל מערכי הקופה, לרבות המוסדות המפקחים ודרגי הניהול הבכירים".

הביקורת מצביעה על כך שבכירים במאוחדת לא דיווחו על העסקת קרובי משפחה על ידי ספקים של הקופה במצב של "ניגוד עניינים חמור ומתמשך". מנכ"ל מאוחדת, שמואל מועלם, שנכנס לתפקידו ביוני 2007, מואשם באחריות ניהולית למחדלי הקופה המפורטים בדו"ח. באופן אישי מואשם המנכ"ל כי שלושה מקרובי משפחתו הועסקו לאורך שנים אצל ספקים של הקופה, מבלי שדיווח על כך להנהלת הקופה והיועץ המשפטי שלה. בתשובתו למבקר הבהיר מועלם כי "בשעתו לא הייתי ער די הצורך לחובה לדווח על היותם מועסקים אצל ספקים של הקופה, כל עוד אין חשש ממשי לניגוד עניינים… ולכן לא דיווחתי. אני מבין כעת כי זו הייתה טעות".

הקופה העניקה לבכיריה הטבות כספיות חריגות

בביקורת נמצא כי הקופה העניקה לעובדיה, ובעיקר לבכיריה, הטבות כספיות ניכרות וחריגות, עליהן מסרה דיווח חלקי בלבד לממונה על השכר באוצר. עוד נמצא כי המנכ"ל מועלם אישר בתפקידיו הקודמים לעובדים רבים פדיון ימי חופשה תוך התעלמות מדרישות הממונה על השכר באוצר. בעקבות הביקורת כבר הורה הממונה על השכר לעובדים להשיב כספים שהתקבלו בין השנים 2004 עד 2008 על פדיון ימי חופשה בסכום כולל של 900 אלף שקל.

לפי מסמכי הקופה, לפחות 17 מעובדיה הבכירים מקבלים גם "תוספת ייצוג" להשתתפות באירועים משפחתיים פרטיים של עובדים בקופה. בין מקבלי התוספת נכללים מועלם ומבקר הפנים של הקופה דוד סומך, וזאת מבלי שנמצא פירוט של אמות המידה לבחירת העובדים שקיבלו את התוספת ולקביעת שיעורה. בדרך זו שילמה הקופה ממאי 2008 עד מאי 2009 סכום של כ-292 אלף שקל לבכיריה, ובהם 66 אלף שקל למועלם עבור השתתפותו ב-132 אירועים. ממצאים אלו הועברו ליועץ המשפטי לממשלה בחשד לעבירה על החוק.

חבר המועצה העביר כספים לעמותה חרדית בניהולו

צבי למברגר, המכהן כחבר "מועצת המאוחדת", אחד המוסדות המנהלים את הקופה, מאז 2005 ניהל במקביל בשנים 2004-2009 את עמותת "למען ירושלים", הפועלת בקהילה החרדית בירושלים. בדיקת המבקר העלתה כי הקופה התקשרה עם העמותה לכאורה כדי שזו תספק שירותי ניהול לאחד מסניפי המאוחדת בעיר. לפי הדו"חות הכספיים של העמותה, בשנים בהן ניהל למברגר את העמותה העבירה לה הקופה כ-12.7 מיליון שקל. חברותו של למברגר במועצה העמידה אותו במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו בעמותה, ובין תפקידו כחבר במועצה שתפקידה לפקח על פעולות הקופה.

המבקר קובע כי על משרד הבריאות לבחון את האפשרות לחייב את מאוחדת להחזיר את הכספים שהוציאה למימון הפעילות השוטפת של עמותות מהמגזר החרדי. הממצאים בעניינו של למברגר הועברו גם על ידי המבקר ליועץ המשפטי לממשלה לבחון האם לפתוח נגדו בחקירה בחשד לעבירה על החוק.

הרוקח הראשי ניהל מחסן תרופות פרטי

ממצאים חמורים בדו"ח המבקר נוגעים גם לפעילות הרוקח הראשי של מאוחדת, ג'ורג' שריקי. במקביל לתפקידו משמש שריקי כבעלים של בית המרקחת "מוריה" בירושלים המספק תרופות למבוטחי מאוחדת בבירה. "עצם העסקתו של בעל בית מרקחת פרטי כרוקח הראשי של הקופה, האחראי להתקשרות עם בתי מרקחת פרטיים, יצרה מצב מתמשך וחמור של ניגוד עניינים", קבע המבקר.

בנוסף לתפקידיו ניהל שריקי במאוחדת מחסן פרטי של תרופות, שחלקן אינן כלולות בסל הבריאות, שערכן נאמד בעשרות אלפי שקלים. מבדיקת המבקר עולה כי שריקי נהג לחלק חינם את אותן התרופות לפי החלטתו, ללא התייעצות עם גורמים מקצועיים בקופה. הממצאים בעניינו של שריקי הועברו אף הם ליועץ המשפטי לממשלה כדי לבחון פתיחה בחקירה.

שריקי מוזכר עוד בדו"ח בנוגע לכנסים שערך בשנים 2006-2008 לרוקחי הקופה במלונות יוקרה בארץ ובחו"ל, תוך חלוקת חבילות ספא למשתתפים. "עולה החשש שקבלת המימון מחברות התרופות היא לפחות בחלקה בגדר קבלת טובת הנאה מחברות אלה… באצטלה של קיום כנס מקצועי", כך לשון הדו"ח.

המנכ"ל הקודם קיבל תרופות שאינן בסל

הדו"ח מותח ביקורת גם על עוזי סלנט, ששימש בתפקיד מנכ"ל מאוחדת במשך שלושים שנים עד 2007. סלנט הואשם בניגוד עניינים באישור הסדרי עבודתו של הרוקח הראשי שריקי, שסיפק לו במשך שנים תרופות יקרות שאינן כלולות בסל הבריאות עבור קרוב משפחה. "הפעילות הלא תקינה של הקופה נמשכה שנים, ולדעת משרד מבקר המדינה, היא תוצאה של מחדל ניהולי מתמשך הן של מנהליה, שפעלו בניגוד לחוק, לתקנות ולכללי מינהל תקין; והן של גורמי הפיקוח והבקרה בקופה", קובע המבקר.

מאוחדת הערימה קשיים על משרד המבקר

במשרד המבקר נמתחה בימים האחרונים ביקורת על התנהלות הנהלת המאוחדת במסגרת הביקורת. "מאוחדת הערימה קשיים על משרד מבקר המדינה בנוגע לקבלת מסמכים ומידע. פעמים רבות עיכבו עובדי הקופה את מסירתם, וכאמור – התברר שלא תמיד נמסרו מלוא המסמכים והנתונים המבוקשים. גם תשובותיה של מאוחדת לשאלות משרד מבקר המדינה היו בחלקן לא מלאות ואף מטעות", נקבע בדו"ח.

המבקר קורא למשרד הבריאות, הממשלה והוועדה לביקורת המדינה של הכנסת להקים ועדת חקירה לבדיקת תפקוד קופת חולים מאוחדת ומוסדותיה. בסמכותה של ועדה שכזו גם לפזר את הנהלת המאוחדת, אם תגיע לממצאים חמורים. המבקר קורא להתערבות גורמי הפיקוח השלטוניים במתרחש במאוחדת, "לפעול לשינוי מהותי בסדרי עבודתה של הקופה, הדגשת חובות הדיווח והשקיפות כלפי המוסדות המנהלים, הגברת הסמכות והאחריות של המוסדות המנהלים, והכול – כדי לחייבם לנהוג ולפעול לפי מיטב הנורמות של ממשל תאגידי תקין החלות ומקובלות בגופים דומים".

דו"ח מבקר המדינה מציין גם כשלים בהתנהלות שלוש קופות החולים האחרות – כללית, מכבי ולאומית – בתחומי גיוס מבוטחים חדשים באמצעים המנוגדים לחוק או הסדרת מבני הדירקטוריונים של הקופות. המבקר קובע עוד כי הניידות בין קופות החולים עדיין מוגבלת בישראל, וכי הביטוח הסיעודי, שאינו עובר עם המבוטח לקופה החדשה, מהווה חסם עיקרי באפשרות של ישראלים לעבור בין קופות החולים. המבקר קורא למשרד האוצר לבחון אפשרויות לצמצם חסם זה.

מאוחדת: נלמד את פרטי הדו"ח ונתקן את הליקויים

מהנהלת קופת חולים מאוחדת נמסר בתגובה לדו"ח המבקר כי "במאוחדת רואים בביקורת, כבכל ביקורת, כלי ניהולי חיוני המחייב התייחסות רצינית. במאוחדת ילמדו את פרטי הדו"ח ויפעלו ככל הנדרש לתיקון הליקויים… הנהלת מאוחדת תדווח בשקיפות מלאה למנכ"ל משרד הבריאות, לגורמים המוסמכים ולציבור המבוטחים, על הצעדים האופרטיביים שיינקטו לאחר בחינת הממצאים".

עוד נמסר כי "דווקא בעת הזאת ראוי לציין כי ממצאי המבקר – חמורים ככל שיהיו ויתוקנו – אינם סותרים שתי עובדות מרכזיות: מאוחדת הינה הקופה היחידה במערכת הבריאות הציבורית בישראל, שהנהלתה מציגה במשך שנים רבות איתנות פיננסית ויציבות, לרווחת מבוטחיה, ומבוטחי מאוחדת זוכים לאורך שנים ובהתמדה בשירות מצוין. כל המחקרים הממלכתיים והסקרים הבלתי תלויים קובעים כי שביעות הרצון של מבוטחי מאוחדת משירותי הקופה – ובכלל זה גם בתקופה אליה מתייחס הדו"ח – הינה בשיעור הגבוה ביותר, יותר שנים מכל קופה או גורם אחר כלשהו במערכת הבריאות הציבורית בישראל".

קישורים:

קופת חולים מאוחדת – הטיפול הקטלני של ד"ר ולדימיר צ'יסטיק – טיפול בנוגד דיכאון "פלא" פבוקסיל – וקריסתה הנפשית והפיסית של מטופלת בת 60

אישה כבת 60 הגיעה לביקור לד"ר ולדימיר צ'יסטיק מומחה לנוירולוגיה מספר רופא 25317 , מספר רופא מומחה 16598. האישה נפלה ברחוב ונחבלה בראש, בתמימותה באה אל צ'יסטיק מאחר ולא חשה בטוב מספר ימים לאחר התאונה. צ'יסטיק מחייך ונחמד לוחץ את יד המטופל בסוף כל ביקור.

בחוות דעתו רשם צ'יסטיק כי יש למטופלת סימני החבלה בראש, ובעיות זיכרון. התרופה שרשם הרופא הנה פבוקסיל.
פבוקסיל הנו סם נוגד דיכאון ממשפחת SSRI , תופעות לוואי רבות מגוונות ומסוכנות. בחוות הדעת הרפואית לא רשם צ'יסטיק כיצד הגיע למסקנה כי האשה סובלת מדיכאון, ואם כן מה הטיפול התרפי מלבד סם הפבוקסיל הקטלני.

הטיפול בפבוקסיל שניתן לאשה ע"י צ'יסטיק כשל לחלוטין. כעבור כשלש שנים ירשום צ'יסטיק בחוות דעת רפואית: "ממשיכה החמרה הדרגתית במצבה, כמעט אין קשר מילולי איתה. …זקוקה לעזרה משמעותית בכל פעוליות (כך נכתב) יומיומיות והשגחה במשך כל שעות היממה … מופנה אל פסיכיאטר לשם בדיקה והמלצות לטיפול"

טיפול כושל ומופקר בפאבוקסיל ללא אבחון ברור בדיכאון, וללא תרפיה מתאימה. הפאבוקסיל הנו סם פסיכיאטרי קשה הפוגע במוח, ובעיקר כאשר המוח זקוק להתאוששות לאחר חבלה. טיפולו של צ'יסטיק כשל לחלוטין. לאחר שהאשה הפכה להיות שבר כלי הפנה אותה צ'יסטיק לפסיכיאטר. האישה נהרסה ומצבה החמיר מיום ליום.

מקצת תופעות לוואי ידועות של פבוקסיל:

* בחילות – היווצרותן של עד 40 אחוז מהאנשים
* כאבי ראש – עד 22 אחוזים
* ישנוניות – עד 22 אחוזים
* נדודי שינה – עד 21 אחוזים (ראה Luvox ו נדודי שינה)
* חולשה – עד 14 אחוזים
* יובש בפה – עד 14 אחוזים (ראה Luvox and Dry Mouth)
* עצבנות – עד 12 אחוזים
* שלשול – עד 11 אחוזים
* סחרחורת – עד 11 אחוזים
* עצירות – עד 10 אחוזים
* בעיות עיכול – עד 10 אחוזים
* זיהומים בדרכי הנשימה העליונים – עד 9 אחוזים
* בעיות שפיכה – עד 8 אחוזים
* הזעה – עד 7 אחוזים
* חוסר תיאבון – עד 6 אחוזים.

צ'יסטיק רושם סם נוגד דיכאון עם תופעות לוואי קשות פבוקסיל לאשה שנחבלה בראשה, ללא אבחון בדיכאון או חרדה
ביקור לאחר שלש שנים אצל צ'יסטיק – האשה שבר כלי


קישורים:

קופת חולים מאוחדת – הקופ"ח של הגמ"ח

הקופ"ח של הגמ"ח


ישראל היום , דצמבר 2009
קופ"ח מאוחדת הזרימה עשרות מיליוני שקלים לעמותה חרדית בתמורה לצירוף רבבות מבוטחים במסווה של רכישת שירותים לקופה ¬ למה שימש הכסף? לגמ"ח להכנסת כלה, לתרומות לנזקקים ולמלגות לתלמידי ישיבה ¬ ההטבות שניתנו לאחותו של מנכ"ל מד"א שלא כדין ¬ וגם: תרגילי הסחבת של איציק ואולמרט

מרדכי גילת

צילו של מבקר המדינה המשיך לרחף השבוע מעל לראשם של מנכ"ל קופת חולים מאוחדת שמואל מועלם ושל בכירים נוספים ששמם נקשר עם החשדות למעשי השחיתות. הם מודאגים הם מפוחדים אנשים התחילו לדבר אנשים פתחו את הפה אצל לינדנשטראוס. כולם חושדים בכולם ויש זעם גדול גם על מי שפנו ל"ישראל היום" והכניסו את עמיתיי עוזי דיין ומיכל שבת למחילות השחיתות. "בוגדים" מכנים אותם חלק מהעובדים על פי מקור פנימי "צבועים", "אנשים לא מוסריים."
ביקשתי להבין איך אפשר לדבר במקום כזה על מוסר והגינות והתגובה של אותו מקור היתה ישירה: "אין כאן צדיקים אין כאן ידיים נקיות אין כאן טובים ורעים. יש כאן חגיגה מתמשכת של עשרות משתתפים: חלק יזמו חלק בישלו חלק עזרו חלק סתם נגררו ונכוו חלק ראו ושתקו. הפחד לקום ולצעוק שיתק אותם. בשורה התחתונה: אנשים שבאו אליכם יורקים עכשיו לבאר שממנה שתו. הם מנוולים. אני לא מכיר מילה אחרת."
– אתה אישית ידעת ראית שמעת? שתיקה.
– ידעת נהנית קיבלת טובות הנאה? "קיבלתי."
– נו?
"זאת היתה הנורמה בתקופת המנכ"ל הקודם עוזי סלנט וזאת הנורמה גם בעידן מחליפו שמואל מועלם. לא אשקר לך. שניהם השחיתו את הקופה. הם ניהלו אותה כמו חנות מכולת פרטית של אבא שלהם: הכל התנהל בשו-שו בשמור לי ואשמור לך. היו הסכמים סודיים היו חוזים שמעטים ראו כל החלטה בעלת משמעות כספית ממשית נסגרה בתוך הקליקה. אפילו המבקר הפנימי צורף למעגל הנהנים והפך לבובה."
– אתה חושש מהמשטרה?
"לא רק אני. יש שמועות שהיא יצאה כבר לדרך והאווירה קשה. יש אנשים שחוששים מהרגע שבו ידפוק אצלם בבוקר חוקר משטרה ויוביל אותם לחדרי החקירות. יש מי שרואים ממש שחורות ומנהלים טוטו פנימי בשאלה: מי יהיו העצורים הראשונים מי ישמור על זכות השתיקה מי יסכים לדבר תמורת חסינות. עד לכאן זה הגיע. אנשים לא ישנים בלילות."
– אתה לא מגזים קצת?
"לא" נפגע לרגע הגרון העמוק וירה שאלה: "על פרשת העמותות החרדיות כבר שמעתם? את סיפור עמותת 'עזר לנצרך' אתם מכירים? "העמותה הזאת" אמר "היא סיפור ארוך שהחל לפני הרבה שנים ונחקר עכשיו בידי מבקר המדי
נה. כסף רב התגלגל ומתגלגל כאן כשוחד לחרדים. הרבה מיליונים הוזרמו לעמותה שלהם כדי לגייס רבבות לסניפי הקופה. לכו בסבלנות אחרי הכסף" הציע "ותגיעו רחוק. אני יודע על מה אני מדבר." התרמית וקשר השתיקה מיכל שבת ועוזי דיין הלכו כמה ימים אחרי הכסף הגיעו לרחוב מלאכי 8 בירושלים ובקומת קרקע של מבנה ישן גילו את הסניף "למען ירושלים" של קופת חולים מאוחדת. הם גילו כי מה שאמור היה להיות היהלום שבכתר הקופה שלמענו לכאורה היא הזרימה לעמותה החרדית עשרות מיליוני שקלים הוא בעצם סניף מוזנח וצפוף מאוד. הם גילו כי בסניף הזה ממוקמים גם משרדי עמותת "עזר לנצרך" וכי העמותה אמורה היתה לשאת בכל הוצאות אחזקת הקופה. בפועל היא לא השקיעה בהם אגורה.

דיין ושבת בדקו ומצאו כי בין העמותה לקופת חולים מאוחדת נרקם כבר באמצע שנות ה90-רומן סודי יקר ערך מבחינה כספית מושחת על פניו: תמורת עידוד רבבות מבוטחים חרדים להצטרף לקופה רובם לסניף "למען ירושלים" תקבל העמותה החרדית מיליוני שקלים. תקבל בלי שאיש יידע מה נעשה בפועל בכספים הללו.

הם גילו עובדה מעניינת נוספת: יו"ר העמותה צבי למברגר הוא במקרה גם מנהל סניף קופת החולים בשכר; במקרה הוא מעסיק בסניף את אשתו; במקרה הוא מעסיק באותו הסניף גם את גיסתו; וכאילו אין די בכך – הוא גם חבר בוועד המפקח של הקופה. כלומר הוא מצוי שנים בניגוד עניינים חריף בידיעת ובעידוד מנכ"ל הקופה לשעבר צבי סלנט והמנכ"ל הנוכחי שמואל מועלם. שניהם היו מעורבים אישית בבחירתו לוועד המפקח.

שאלתי גורם פנימי המכיר מקרוב את העמותה מה נעשה בכל הכסף הזה והוא חייך. "הנה" אמר אגב הצגת מסמכים של העמותה "אתה רואה כאן דיווח על השימוש בכסף? אתה רואה כאן הוצאה כלשהי על תחזוקת הסניף כפי שהעמותה התחייבה לעשות? אתה רואה כאן הכנסות של העמותה פרט לאלה שקיבלה מהפטרון הנדיב ששמו קופת חולים מאוחדת?".

"לא כי הכל פיקטיבי. קופ"ח המאוחדת נשאה בכל הוצאות הסניף עד אחרון העובדים כולל תשלום חשבונות החשמל המים ושכר פועלי הניקיון. ראשי העמותה היו בטוחים כנראה שאיש לא יעלה בדעתו לחקור מה קורה אצלם והציגו את מתת המיליונים כ'תרומות' כ'השתתפות מקופת חולים מאוחדת' כ'הקצבות.'הכל רק לא כתשלום הוצאות השירותים שהעמותה אמורה היתה לספק לקופה" .

מה שאתה אומר לנו בעצם זה שיש בירושלים עמותה חרדית שקיבלה עשרות מיליונים בניגוד לחוק מקופת חולים מאוחדת בלי לתת תמורה למתנה האדירה הזאת? "בדיוק כך. על פי החומר שאני מציג בפניכם השתמשה העמותה במיליונים האלה לחלוקת גמ"ח: הלוואות להכנסת כלה מלגות לתלמידי כוללים תמיכות קמחא דפסחא פרסים למצטיינים עזרה לבני ישיבות מעוטי יכולת. סלנט ומועלם פתחו לעמותה הזאת ברז כסף אדיר הציפו אותה ואני אומר לכם בוודאות שמנעו עריכת ביקורת בסניף הזה.

"מבקר הקופה דוד סומך זה שקיבל טובות הנאה ביחד עם סלנט ומועלם מחברות תרופות – לא התקרב לחבית אבקת השריפה הזאת. תאמינו לי שהוא ידע גם למה."

שאלות ללא תשובות

מה אומרים ראשי הקופה בתשובה לשאלות מפורטות שקיבלו בראשית השבוע ממיכל שבת? הם בוחרים לא להשיב לעניין. במקום תשובה עניינית מבעלי הדבר הגיע אלינו מכתב של פרקליטם שבו הוא כותב בין היתר:

1. בניגוד לטענות בשאלות שהצגתם הקופה ומר מועלם משתפים שיתוף פעולה מלא עם המבקר.
2. נוכח העובדה שמבקר המדינה בודק את ענייני הקופה אין מר מועלם מוצא לנכון להשיב על השאלות.
3. סיבה נוספת להימנעותו האמורה היא הכתבה האחרונה שלך שכותרתה "שקר גס של מועלם". כל האמור שם נטול יסוד. האלמנט האחרון אינו מאפיין את הכתבה האחרונה דווקא אולם הביטוי שבכותרת הגדיל לעשות והוא מקבל משנה חומרה לנוכח העובדה שתגובת מרשי לא התבקשה.
4. בכלל האמור בכתבות אינו מבחין בין מוקדם למאוחר והוא כורך את הכל במר מועלם אשר מאז תחילת כהונתו תיקן תיקונים רבים בקופה.

האחות של מנכ"ל

מד"א מגן דוד אדום ארגון הסובל כבר שנים מקלקולים קשים ומבעיות יושרה של המנכ"ל אלי בין מעניק בשנים האחרונות מתנה יקרה לרחל נוי אחותו של המנכ"ל: קרוב ל – 6,000 שקלים בשנה לכיסוי הוצאות הביטוח של רכבה הפרטי.
למה מדובר במתנה שגב' נוי האחראית לגבייה בארגון אינה זכאית לקבל? משום שעל פי הנוהל הפנימי במגן דוד אדום המופיע במסמכי הארגון הכסף הזה משולם רק למי "שיש ברשותו רישיון נהיגה בר
תוקף" ולאחותו של המנכ"ל אין. רישיונה נשלל ממנה בראשית 2008 בגין גרימת מוות ברשלנות של הולכת רגל. 10 שנים אסור לה לנהוג. על פי פסק הדין של שופטי ערכאת הערעור נהגה נוי לפני שבע שנים "במהירות לא סבירה בשדרות הנדיב בפרדס חנה סטתה עם רכבה ימינה אל מעבר לשוליים ופגעה בהולכת רגל…כתוצאה מכך נגרם מותה."

נגד גב' נוי הוגש כאמור כתב אישום שייחס לה גרימת מוות ברשלנות נהיגה במהירות לא סבירה וסטייה מנתיב הנסיעה. היא הורשעה אגב ביקורת קשה על התנהגותה. בית המשפט גזר עליה שישה חודשי מאסר בעבודות שירות שמונה חודשי מאסר על תנאי ושלילת רישיון הנהיגה שלה לעשר שנים. ערכאת הערעור דחתה לפני שנתיים את כל טענותיה ומראשית 2008 נשלל כאמור רישיונה.

גב' נוי מכירה את הנהלים בארגון והיתה אמורה לדעת שאין שום סיבה בעולם שהקופה הציבורית תממן לה את הוצאות ביטוח הרכב לטובת נהיגת בן זוגה. זה לא היה צריך לקרות ב-2008 לא ב-2009 וגם לא לקראת – 2010 אבל זה קרה וקורה. שילמו לה כי היא אחות של המנכ"ל ושומר נפשו ירחק ממנו. גם אנשים הגונים בעלי חוט שדרה חוששים מידו הארוכה.

איך מסבירים דוברי מד"א את הפרשה אחרי שהם ממהרים להבהיר למיכל שבת ולעוזי דיין שהמנכ"ל נמנע מלטפל בתנאי העסקת אחותו? מתקשים להסביר מעבר לקביעה כי "אתם ניזונים ממידע כוזב שאינו עולה בקנה אחד עם העובדות." מה עוד הם כותבים בקטע הרלוונטי לשאלות שנשאלו? "בעניין תשלומי הביטוח – התשלומים המבוצעים על ידי מד"א מקוזזים מזכויות העובד. כך נעשה גם בעניינה של גב' נוי. יודגש כי בשנת 2010 ניתנת לכלל העובדים האפשרות שמד"א ישלם באופן מרוכז את התשלומים בגין ביטוח הרכב של העובד אשר יקוזזו ממשכורתם העתידית וזאת ללא קשר לתגמול בגין אחזקת הרכב." בדקנו לא רגליים ולא ידיים לתגובה המבולבלת הזאת. היא נולדה לכבוד פרסום הקטע על אחות המנכ"ל. במקום לדאוג להשבת הכסף מיד מחמירים עכשיו דוברי הארגון את השערורייה. שטייניץ, הפילוסוף שהתבלבל השבוע היתה לשר האוצר יובל שטייניץ תאונה מקצועית קשה: הוא התבקש לשאת דברים בוועידת העסקים של "גלובס" והגיע למסיבה בלי דגל או מהפיכה אמיתית. מה עשה כדי להבטיח לעצמו בכל זאת כמה כותרות בתקשורת? התנפל בפראות על בית המשפט העליון; הצטרף אל מי שהפכו את מעוז הדמוקרטיה לשק החבטות שלהם. הנה חברים יקרים הוא כאילו אמר לאנשים השבעים והמעונבים – מצאתי את הגורמים לעוני לפערים החברתיים לאבטלה ולהרס מערכת החינוך. מצאתי את הפושעים האמיתיים שמובילים את המדינה שלנו לאבדון. הם יושבים בבית המשפט העליון מנותקים מהעם. לא רק דניאל פרידמן חושב כך לא רק יעקב נאמן איתר וזיהה את הבעיה. גם אני ד"ר יובל שטייניץ אומר לכם שאנשי מגדל השן ממוטטים את המדינה. שטייניץ צודק: השופטים שהוא מסית נגדם הפריעו לממשלה להפקיר את תושבי הדרום לחסדי טילי הקסאם. הם אילצו אותה לקיים את החלטותיה. הם הכריחו אותה לבנות לאורך הגבול מקלטים ומבני ציבור מוגנים ולדאוג לביטחונם של אזרחי קו העימות. שטייניץ לא אהב זאת. מבחינתו הם חטאו חטא נורא והוא מתקשה לסלוח להם. "פסיקות השופטים חסרות אחריות וגובלות בהפקרות כלכלית" אמר בנאומו המונומנטלי וכדי שמישהו לא יחשוד בו שלא התכוון התנפל באותה הזדמנות גם על ההחלטה לבטל את הפרטת בתי הכלא בישראל. עד לרגע זה הוא אינו מבין כנראה כמה הזויה היתה בשעתה החלטת הממשלה בנושא. במקום לומר לשופטי העליון – עשיתם מצווה הצלתם את המדינה מעמוד הקלון אתם פועלים על פי החוק; במקום לומר להם – שופטים יקרים צדקתם אסור ששיקולים כלכליים ינחו אתכם בקבלת החלטה בעתירה כלשהי שבפניכם – הוא מאיים עכשיו לקצץ את ידי בית המשפט. מאיים עליהם בשידור חי. אתם פקידים בשירות הממשלה והשלטון הוא כאילו אומר להם תתחילו מעכשיו להישמע להוראות. שב אדוני השר תירגע תשתה כוס מים. את גסות הרוח והדיבורים על הפקרות כביכול תשמור לבר מצוות ולחתונות של פעילים מסוימים במפלגה. שם תקושש לך קולות; שם על גב השופטים והרס שלטון החוק תנסה לייסד לך מחנה. אם זו בחירתך – יבושם לך. אבל לא כחבר בממשלה. כאן כללי המשחק חייבים להיות אחרים.

איציק ובלשניקוב עסוקים

דליה איציק ביחד עם מנכ"ל הכנסת לשעבר אבי בלשניקוב כופפה שוב את אנשי מבקר המדינה: אלה העניקו לפרינצסה ולנושא כליה דחייה נוספת שנייה בהגשת הערותיה לדו"חות שעוסקים בפרשת השיפוצים בביתה ובמנהל הכנסת בתקופת כהונתה. מה כל כך מסובך להשיב על חומרים פשוטים ברורים שאינם עוסקים בכור האטומי או בפרויקט כיבוש החלל? לא מסובך. אבל איציק כמו איציק מבקשת שוב לדחות את הקץ. לעזרתה נרתמה אחת המבוקרות השוליות בדו"ח הטוענת כי בגין בעיה רפואית מסוימת נבצר ממנה להשיב למבקר. תגידי שאלתי עובדת המכירה את הנושא העובדת החולה מגיעה לעבודה במשכן הכנסת? מתפקדת? מקבלת החלטות? "בוודאי" השיבה "בשביל להגיע לכנסת ולעבוד היא בריאה בשביל לכתוב כמה עמודי תשובה למבקר היא חולה. היא פשוט צוחקת על המבקר." הצחוק הזה של דליה איציק ומקורביה יגיע כנראה לקיצו בעוד שבועיים אלא אם חבורת המבוקרים המרכזית תייצר תירוצים חדשים. בינתיים פירסם השבוע דובר לשכת המבקר שלמה רז הודעה ובה נאמר כי המבקר נעתר לבקשת הדחייה הנוספת באופן חריג בלבד. הדובר חזר והדגיש כי בכוונת המבקר לפרסם את ממצאיו בהקדם.

עוד תרגיל של אולמרט

דליה איציק לא המציאה את הסחבת היזומה בידי מבוקרים כפי שתיארנו כאן לפני שנייה. אהוד אולמרט הנחקר הבכיר ביותר במשרד מבקר המדינה עשה זאת הרבה לפניה. הוא משך חודשים את תשובותיו למבקר תיעתע בו ברוב חוצפה השמיץ אותו בכל הזדמנות. הוא עשה הכל כדי שהבדיקה לא תגיע לסיומה.
כך נהג אולמרט גם בעת חקירותיו במשטרה וכך נהג גם אחרי ההמלצה להעמידו לדין: הוא הגיש בקשות שונות ומשונות שתכליתן אחת – דחיית הקץ. לפני חודש וחצי אחרי שמשפטו נפתח פורמלית הגיש בקשת דחייה נוספת ונענה: פתיחת שלב שמיעת הראיות נדחתה בשלושה חודשים. השופטים התקבל הרושם הפליגו בנדיבותם. אלא שאולמרט לא הסתפק בכך והגיש השבוע בקשת דחייה חדשה. התירוץ שלו הפעם: עו"ד יהודה וינשטיין שהיה מופקד בצוות ההגנה על תיק ראשונטורס מונה ליועץ המשפטי לממשלה. דרוש לו זמן למציאת מחליף שילמד את הראיות שבתיק. במילים אחרות: לאולמרט אין די בסוללת הפרקליטים שמקיפה אותו. השופטים לא קנו את הסיפור וקבעו שהמשפט ייפתח במועדו ללא קשר לעובדה הבאה: בתיק ראשונטורס מטפל מטעם ההגנה כבר כמה חודשים פרקליט ותיק ומנוסה ששמו עו"ד צבי קלנג. הוא שולט היטב
בהררי החומר שנאסף. אין צורך בתגבורת. מי שהמליץ עליו אגב היה עו"ד יהודה וינשטיין עצמו. הוא הכיר אותו בתיק הח"כ לשעבר יאיר לוי: וינשטיין היה הסניגור וקלנג היה אז אחד התובעים מטעם המדינה שהובילו להרשעת לוי. ביחד עם עו"ד יהושע רזניק וז'ק חן הוא הוביל את לוי לכלא.

motig@israelhayom.co.il   | uzid@israelhayom.co.il   | michals@israelhayom.co.il

הקופ"ח של הגמ"ח – מרדכי גילת

קופת חולים מאוחדת – ריקבון עמוק בצמרת – כשהרופאים נוסעים לחו"ל, גם המזכירות חוגגות

פרשת מועלם
הכתבה כשהרופאים נוסעים לחו"ל, גם המזכירות חוגגות , ישראל היום , מרדכי גילת | עוזי דיין | מיכל שבת , 27.11.2009 (צילום הידיעה בסוף הפוסט)
.
שערוריית טובות ההנאה בקופת חולים מאוחדת: חברות תרופות מימנו טיסות ונופשונים בארץ ובחו"ל לחברי הנהלת הקופה ולמקורבים במיליוני שקלים בעת "כנסים מקצועיים". מי ברשימת הנהנים? מזכירות, פקידים, נותני שירותים וכמובן המנכ"ל שמואל מועלם. לכל החבורה הזאת, מאות אנשים, לא היה מה לחפש שם. מי כן שילמו מכיסם? הרופאים והרוקחים. למה המבקר הפנימי, דוד סומך, שותק? כי גם הוא נמנה עם החוגגים

"נמאס לי. אני חושבת שמשהו רע קורה במשרד מבקר המדינה. מישהו מעכב שם את חשיפת פרשיות הנהלת קופת חולים מאוחדת. האם ייתכן שהיד הארוכה והחזקה של שמואל מועלם המנכ"ל שלנו הגיעה עכשיו עד לשם"?

האישה שאמרה לנו את הדברים האלה לפני כמה שבועות – ידעה היטב על מה היא מדברת. כבר קרוב לשנה מעכב מבקר המדינה בלחץ המנכ"ל מועלם ופרקליטיו פרסום דו"ח עב כרס על הריקבון העמוק בצמרת המוסד. הדו"ח הזה נחשב לחבית אבק שריפה והלחץ הכבד לדחיית פרסומו – באמצעות בקשות שונות ומשונות וחילופי מכתבים עם פרקליטי הקופה – נושא בינתיים פירות.

בחבית הזאת טוענים עובדים בקופה שמאסו בסחבת של מבקר המדינה ופנו אלינו בבקשת עזרה נאספו עשרות עדויות קשות מגובות במסמכים חשובים. מדובר בשרשרת ארוכה של פרשיות מביכות שעוסקות בחשדות לתפירת מכרזים בקבלת טובות הנאה במעשי מרמה סדרתיים ובקניית עובדים מהשורה – במעשים שאמורים להוביל לפתיחת חקירת משטרה ולהדחת ההנהלה.

הסיפור הזה מקבל משנה חומרה כאשר מתגלה כי חברות לאספקת תרופות התלויות בחסדי הנהלת הקופה מימנו במשך שנים נסיעות לחו"ל ובילויים בבתי מלון ישראליים של המנכ"ל עוזריו חברי הנהלה ואנשים שתפקידם היה לסכל את המעשים הללו. סכום המתת המצטבר בפרשה הזאת: מיליוני שקלים.

אחד מעובדי הקופה ברגע של אי נעימות גדולה אמר לנו בשבוע שעבר: גם אני הייתי עמוק בתוך ביצת השחיתות. גם אני נסעתי לחו"ל בלי לשלם. גם אני חגגתי עם כולם בים בבריכה ובחופים המשגעים. אני מניח שיאמרו לכם שזה היה כנס מקצועי רציני ואני אומר לכם בצער – ההרצאות בכנסי הרופאים כמו באלה של הרוקחים היו תמיד החלק הזניח בסיפור. לנושא הזה הוקדשו שעתיים שלוש מקסימום ארבע סימנו וי וקפצו למים או יצאו לטיולים. לא תיפלו מהכיסא אם אגלה לכם שלא פעם חלק גדול מאותם מקצוענים ויתרו על ההרצאה והעדיפו להשתכשך במימי הבריכה.

– כלומר גם הרופאים והרוקחים טסו בעצם לחופשה ולבילוי ולא לאיזו השתלמות מקצועית?

"כן אבל בהבדל אחד: הם שילמו מכיסם את כל או את רוב ההוצאות. מותר להם לעשות בכספם ככל העולה על רוחם. הבעיה היא עם כל האחרים כולל איתי שלא הכניסו את היד לכיס."

– הכינו אתכם בקופת החולים לקראת שאלות של "ישראל היום?"

"לא צריך להכין כי רובם כבר מאולפים. עבר מעין באז בין העובדים של אל תשיבו לשאלות תיזהרו תשלחו את העיתונאים האלה ישר לדובר. עבר באז כזה של תגידו: אנחנו שילמנו אנחנו בסדר אנחנו לא חייבים לומר לכם מה באמת קרה ומי שילם בשבילנו".

– אנשים בקופה עסקו בשיבוש חקירת מבקר המדינה?

"תעשו לי טובה את זה תבררו עם אנשים אחרים. אל תכניסו אותי למגרש הזה. אני לא רוצה להיות בצרות. אני לא רוצה להעמיד עכשיו בסכנה את פרנסתי."

איש אינו זוכר את השנה שבה נזרעו לראשונה זרעי השחיתות במלונות ובכפרי הנופש המפוארים בחו"ל. אבל ותיקי הקופה אומרים שבעשר השנים האחרונות בילו הרופאים הרוקחים והנלווים אליהם – חברי הנהלה פקידים נותני שירותים ומאושרים אחרים – במלונות מפוארים או בכפרי נוף קסומים בטורקיה באיי סיישל בלימסול שבקפריסין בוורנה שבבולגריה בסנט פטרסבורג שברוסיה בכרתים ובמקומות שונים גם בארץ – למשל במלונות הפאר רויאל ביץ' ודן באילת.
.
סיפורי הספא והמסז'ים

"חגגנו" אומר אחד המאושרים "עם כל סיפורי הספא המסז'ים מועדוני הלילה והבילויים האחרים כשההנהלה ואנשי הוועד דואגים שלא יחסר לנו דבר. אפילו אוכל כשר הטיסו מהארץ לטובת שומרי הכשרות. היה לנו מכל טוב אנשים היו בשמים. 'המשתלמים' קיבלו שקית בשמים במתנה אורגנו סיורים לאתרים מעניינים וגם בישראל באחד הנופשונים באילת יצאו המשתתפים לטיול לפטרה שבירדן. תגידו מה שתגידו אבל בענייני בילויים והשגת הטבות לעצמו ולחבריו המנכ"ל שלנו מלך. איש לא ייקח לו את הכתר הזה."

ובאמת כששולמן משלם שמואל מועלם נמצא תמיד בסביבה. מאחורי האיש הממושקף שממעט להרים את קולו; מאחורי המנהל נעים ההליכות לכאורה; מאחורי המנכ"ל שפילס דרכו לצמרת שיאני השכר – כ- 80 אלף שקלים בחודש – מסתתר איש של אינטריגות ונקמות. איש שיש לו כנראה בעיות מוטוריות בכף היד שמונעות ממנו להכניס אותה לכיס הפרטי להוציא משם כסף ולשלם. קשה לו פשוט.

קשה לו גם לכבד את שלטון החוק את מערכת הבקרה האמיתית ואת כללי המינהל התקין. זה לא הולך מבחינתו יחד עם ניהול קופת חולים גדולה. לכן הקיף עצמו בעשרות "חיילים" מזכירות ואנשים שלא רואים לא שומעים ובעיקר לא שואלים שאלות. הוא פיזר אותם במקומות המתאימים הבטיח לעצמו שליטה ומקפיד מעת לעת לתגמל אותם.

מועלם חולש עכשיו על ממלכה אדירה שבה רבים וטובים תלויים בחסדיו: רופאים רוקחים מנהלים ובעיקר ספקי תרופות המשחרים לפתחו או לפתח נאמניו בצומתי קבלת ההחלטות. לא צריך להכניס משרוקית לפה ולשרוק להם כדי שיקפצו מיד לדום ויבינו מה מצפים מהם. לא צריך לעשות דבר כמעט כדי שהם ייפרדו מכמה מיליוני שקלים לטובת הטיסות והחגיגות של להקת המנכ"ל בארץ ובחו"ל. כללי המשחק המושחת נהירים להם כבר מזמן.

סוד החיים הטובים

ואכן את חגיגות האוכל הריקודים הנופים והטיולים בארץ ובחו"ל יזם שמואל מועלם עוד בכובעו הקודם כראש אגף כוח אדם. הוא ירה כבר אז את יריית הפתיחה וצירף אליו לטיסות ולבילויים את המנכ"ל דאז עוזי סלנט – זה שלימד אותו בעצמו חלק מסודות החיים הטובים. הם היו בשעתו חברים קרובים יצאו יחד לחופשות הגיעו מעת לעת לסופי

שבוע במלון ספא כנען שבבעלות "מאוחדת" וזכו שם לקבלת פנים של נסיכים. השטיח נפרש לכבודם והחדרים הקבועים והמשובחים במלון מספר 409 ומספר 410 הועמדו לרשותם כשהם מצוחצחים.

כשהחלו המסעות המפרכים לסופי השבוע הארוכים בארץ ובחו"ל – שוב שיתפו ביניהם כאמור הבוס וסגנו פעולה. הם ונשותיהם ארזו מזוודות בדקו את תוכנית הבילויים וטסו לנופשונים של אמצע או סוף השבוע כשמצטרפים אליהם לסירוגין פקידים פקידות יועצים מחסנאים מארגני הסעות מתכנתים ואחרים. שולמן ישלם היתה הסיסמא והחיילים המאושרים של מועלם עשרות אנשים הורשו לצרף אליהם את בני הזוג ולפעמים אפילו את הילדים. אם כבר אז כבר.

הסיפור הזה של מימון חלק גדול מהחוגגים בכספי חברת תרופות זו או אחרת הגיע בראשית 2007 למשרד הבריאות ועורר שם כעס רב. במשרד התקבלה החלטה לגדוע מיד את צינור הכסף הבלתי חוקי ולשים קץ לתופעה המשחיתה. על הרקע הזה בדיוק כדי למנוע טענות ברוח לא ידעתי לא הבנתי לא הייתי ער לאיסור קבלת טובות ההנאה – פירסם לפני שנתיים וחצי הסמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים יואל ליפשיץ הנחיה ברורה בנושא. הוא הציב תמרור אזהרה גדול מול עיניו של שמואל מועלם.

ההנחיה הזאת נושאת תאריך של 1.3.07 ובין היתר נאמר בה: "מצב הדברים שבו קופת חולים מקבלת תרומה מגורם שבו היא קשורה בקשרים עסקיים ומייעדת אותו למימון אירועים לעובדיה ולבני משפחותיהם – יש בו גוון של טובת הנאה והוא אינו תקין."

ברור? ברור. בכל זאת המנכ"ל מועלם ואנשיו בחרו להתעלם. כך למשל באותה שנה ממש העבירו חברות תרופות מסוימות יותר מ900-אלף שקלים לכיסוי כנס רוקחים שעלותו היתה 970 אלף שקלים; כך למשל ביוני 2008 העבירה חברת תרופות אחת 90 אלף שקלים למימון כנס רוקחים באילת; כך למשל לאירוע שהתקיים בלימסול שבו נטלו חלק 90 רוקחים בלבד ועוד יותר מ100-טרמפיסטים העבירו חברות התרופות סכום מדהים של 1.5שקלים!!!

מי היה כאן השושבין הראשי בעיסקאות? הרוקח הראשי של הקופה ג'ורג' שריקי. מצד אחד הוא עסק ברכש תרופות בעשרות מיליוני שקלים מצד שני הוא זה שפנה לחברות התלויות בו וביקש מהן להרים תרומה נאה לכנסים הללו. "שחיתות פשוטה" כינה זאת גורם יודע סוד בקופה תוך שהוא מקפיד להבהיר שהמנכ"ל מועלם היה תמיד בתמונה.
.
וגם השר לשעבר שריר

ואכן מועלם היה האיש הכל יכול בבישול הטיולים ובניצול מעמדו לקבלת ולמתן הטבות לעצמו ולחבריו. הוא עסק אישית בחגיגת הטיסות לחו"ל הפך את הלשכה שלו לחמ"ל ואפילו דיווח אישית למנהלי מחוזות ולבעלי תפקידים שונים על הנסיעה הקרובה וסכום הכסף שבן הזוג שלהם יצטרך לשלם: 1,500 שקלים (במקרים רבים הסכום הזה נשאר על הנייר).

במילים אחרות: חברי הנהלה מנהלים עוזרים ומקורבים לא שילמו מכיסם – הרופאים או הרוקחים לעומת זאת שלכבודם אורגנה בכלל הנסיעה מימנו את רוב הוצאותיהם בכספם. התוצאה אינה מפתיעה: העסקנים ויתר אוכלי וטסי החינם היו הרוב בכנסים האלה. בעלי המקצוע לעומת זאת היו במיעוט.
מי למשל נכלל ברשימת המאושרים הזאת שהיו מי שכינו אותה רשימה הטרמפיסטים? מנהל מחלקת הבינוי עובד מחשבים מחסנאי בבית מרקחת בירושלים מזכירה אזורית מחיפה מנהל חשבונות מנהלת לשכת המנכ"ל מזכירה מלשכת המנכ"ל מזכירה מאזור רחובות פקידה באגף השיווק (שהגיעה עם בן זוגה ועם ילדם) כמה מנהלי בתי אבות ורבים רבים אחרים – רובם מלווים בבן או בבת זוג.

למה דווקא הם צורפו לטיולים? על פי איזה קריטריון נבחרו? סוד כמוס. מסמכי הקופה אומרים לי מי שמכירים את הפרשה אינם מפזרים את הערפל. גם אנשי מבקר המדינה טוען גורם בכיר בקופה לא הצליחו לפזר אותו.

ביקשנו להבין איך זה קורה ואז ירה אותו גורם מידע מבהיל: "ראשי הקופה מכשילים את מבקר המדינה. הם מנסים לשבש את חקירתו. צוות הבודקים מטעמו בראשות ראש האגף בועז ענר מבקש לקבל מסמכים פשוטים שהיו ברשותם ולא נענה. בקופה אומרים לו: אין לנו מה שאתם מחפשים כאשר בפועל הכל בהישג ידם.

"מה שאני כרגע אומר לכם במגבלות שגזרתי על עצמי כדי שלא איחשף הוא רק קצה הקרחון. אני מניח שעוד ידובר רבות בשערורייה הזאת של גוף ציבורי שמקבל תקציבים מהמדינה ומסתיר ממנה מסמכים. זה לא ייאמן ממש."
– נציגיו של מיכה לינדנשטראוס שותקים? שתיקה. – הם פנו למשטרה? "תשאלו את אנשי המבקר. אני לא יודע מה הם עושים. אני יודע מה קורה בפועל במאוחדת וזה נורא. ראשי הקופה מתנהגים כמי שאינם חוששים מהמבקר הזה. אחרת קשה להסביר מדוע לא הפסיקו בעצמם את השערורייה של הטסת עצמם לחו"ל על חשבון ספקי התרופות".
מי מאנשי ההנהלה הצטרף למועלם בנסיעותיו מעבר לים? מנהלת כוח אדם כרמלה איזנברג מנהל הכספים גיל חיימוביץ מנהל מחוז ירושלים יהודה עליאש והמנהל הקודם של המחוז משה חברוני.
חמור ומדהים מכך: על פי עדויות שבידינו גם שומר הסף הראשי של הקופה המבקר הפנימי דוד סומך נטל חלק פעם אחר פעם בחגיגות השחיתות מעבר לים ובישראל. האיש שהיה צריך ראשון להפוך את השולחן של מועלם ולומר לו "אני הולך עם הסיפור הזה ישר למשטרה" – התבלבל ונסע ישר לשדה התעופה ולבתי המלון המפוארים. הוא הצטרף למקבלי טובות ההנאה. נתן דוגמה.
כשהמבקר הפנימי מועל בתפקידו בצורה כזאת – מותר היה לקוות שהוועד המפקח יעצור עכשיו את השערורייה. אבל במקום לדרוש מההנהלה הסברים ולהפסיק את נסיעות השחיתות החליטו
נציגיו פשוט להצטרף אליהן. אף שקופת חולים מכחישה בתוקף שחברים בוועד המפקח השתתפו בנופשונים הללו – לנו ידוע לפחות על שלושה חברים שהצטרפו לחוגגים: מרדכי ברגר יעקב שמאי וגב' רבקה שריר רעיית שר המשפטים לשעבר אברהם שריר.
גם שריר אגב יצא לנופשוני ההשתלמות וגם הוא לא שש לשתף אותנו בסוד מימון נסיעותיו. הוא גם נמנע מלסייע לנו לשוחח עם אשתו רבקה שומרת הסף ששכחה בעצם מה תפקידה בכוח.
בכל פעם שניסינו להגיע אליה – קיבלנו מבעלה תשובה בנוסח: היא איננה היא בישיבה היא הלכה לישון. כשנשאל שר המשפטים לשעבר מתי בכל זאת אפשר לדבר איתה – השיב: "היא יו"ר ועד הבית היא בקופת חולים היא מטפלת בארבעה ילדים ובאחיותיה. אני בקושי רואה אותה. אני צריך לקבוע פגישה."
.
"ביקשתי להחזיר את הכסף"
בניגוד לשריר בחר חוגג ותיק אחר ד"ר יוסף שיקלוש מירושלים להשיב על שאלות "ישראל היום" באופן ענייני. "כן" אמר מי שהיה חבר הנהלה "מדי שנה נסעתי לכנסים האלה בארץ ובחו"ל בלי לשלם. זו היתה הנורמה. אותי כרופא ההשתלמויות האלה דווקא עניינו ואפילו עזרו לי בעבודה כחבר הנהלה."

ד"ר שיקלוש הוא האיש הנכון במקום הנכון מבחינת מנכ"ל הקופה: שקט מבוגר מאוד רופא שכבר שנים לא פעיל בקופה עסקן שהגיע לגבורות לפני שנים ואינו מזיק לאיש. הוא נוח למנכ"ל לא קורא אותו לסדר ומתיישר בקלות לפי הוראות בעלי הבית. "לפני חודשיים" סיפר לנו בשיחה טלפונית "הייתי בכנס נוסף הפעם באילת ובפעם הראשונה בכנסים האלה שילמתי מכיסי 790 שקלים. למה דווקא עכשיו? כי אמרו לי שיש איזו בדיקה של מבקר המדינה ושעלינו לשלם בשביל בתי המלון. עשיתי מה שביקשו."
החבר שיקלוש אכן אדם טוב שלא שואל יותר מדי שאלות. לכן קיבל בעיטה למעלה. עכשיו עם רקורד של קבלת טובות הנאה מינו אותו לסגן ראש הוועד המפקח. סגן של מי בדיוק? של עו"ד יניב עצמון עד לאחרונה חבר הנהלה שגם הוא קיבל טובות הנאה וחגג בארץ ובחו"ל בחינם. שני החתולים האלה שהיו צריכים לשבת בבית ישמרו מעכשיו על השמנת של קופת חולים מאוחדת. אין גבול לציניות בקופה.

לשבחו של עצמון מותר לומר כאן שלא ניסה
להעמיד פנים ולהתחכם. "לחו"ל נסעתי פעם אחת בלי לשלם" אמר לנו "עשיתי זאת במסגרת החלטה שהתקבלה שחברי הנהלה מצטרפים לכנסים האלה כחלק מתפקידם. עולות שם שאלות שחברי הנהלה צריכים להיות מודעים להן. צריך להיות שם גם בשביל סיעור מוחות."
– מי שילם בשבילך?
"אני לא שילמתי. גם לא בכנסים בארץ"
רעייתך נסעה איתך?
"לא לכל האירועים"
– אנחנו יודעים שלפחות לשניים.
עו"ד עצמון: "בעניין אשתי הודעתי לקופה אחרי קבלת טיוטת דו"ח מבקר המדינה שאני מבקש להחזיר את הכסף. אני מחכה עכשיו לקבל חשבון בעניין הזה."
.
"כל פעם שביקשו – שילמתי"

תשובות ברוח אחרת קיבלנו ממנהל מחוז ירושלים יהודה עליאש שבשנים האחרונות בילה בכנסים האלה ולא שילם אגורה. עליאש בתשובה ראשונה שאל: "על סמך מה אתם טוענים שנכחתי בכנסי רופאים ורוקחים". בתשובה שנייה הוא הציע לנו את מה שהוא יודע בעצמו לברר הכל בלשכת הדובר. "הוא אוחז ברשימה שלנו" אמר.
מנהל המחוז הלך סחור סחור נזכר שכמרצה וכמנהל מחוז נאלץ מעת לעת להשתתף בכנסים האלה וחזר בהדגשה על המילה "נאלצתי".
הוא רמז שהוא בכלל סובל מכל הנסיעות והטיסות לחו"ל.
– למה בדיוק? "כי אני אדם דתי את השבת אני עושה עם בני המשפחה וההורים השבת חשובה לי שבעתיים. לכן ברוב הכנסים אינני נוכח."
– אתה טס ומבלה על חשבון הקופה?
"מה פתאום…".
– אתה טוען ששילמת בשביל טיסות הנופש ובתי המלון בארץ ובחו"ל?
"מה שביקשו ממני שילמתי. לא יודע כמה."
– אבל לא דרשו ממך בכלל לשלם.
"שילמתי מה שביקשו ממני."
– קטגורית אנחנו אומרים לך שלא שילמת בשביל ארבעה כנסים לפחות לא בשבילך ולא בשביל רעייתך.
"ייתכן ייתכן שלא שילמתי…".
שאלנו את מנהל המחוז אם הוא יודע שחברות תרופות הן שמימנו את הכנסים בניגוד מפורש להוראות משרד הבריאות ולא קיבלנו תשובה. את השאלה הזאת הוא הציע לנו תציגו לדובר הקופה. הוא כנראה לא ידע שכבר הצגנו ושבהנחיה מלמעלה בחר הדובר לא להשיב עליה.

.

קישורים:


קופת חולים מאוחדת – חגיגת השחיתות – תיק ראשון במשטרה

הכתבה פרשת קופת חולים מאוחדת – תיק ראשון במשטרה , מרדכי גילת, עוזי דיין , מיכל שבת – "ישראל היום"

פרשת קופת חולים מאוחדת – תיק ראשון במשטרה – כך מסר דובר משרד מבקר המדינה בעקבות חשיפת חגיגת השחיתות של הנהלת הקופה ב"ישראל היום" • עדיין לא נקבע מועד סופי לפרסום כל דו"חות המבקר בפרשה.

פרשיות השחיתות בקופת חולים מאוחדת שבהן מעורבים על פי החשד המנכ"ל שמואל מועלם וכמה חברי הנהלה ממלאי תפקידים בכירים ספקים חשובים ואחרים יועברו בקרוב לחקירת המשטרה – כך החליט באחרונה מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס.
בעקבות הפרסום ב"ישראל היום" בסוף השבוע על רשימת מקבלי טובות ההנאה מחברות תרופות ביניהם מנכ"ל הקופה שמואל מועלם בין
חברי הנהלה המבקר הפנימי דוד סומך ואחרים ובעקבות פניית עובדים בקופה לעיתון בתלונה על הסחבת המוזרה בפרסום דו"חות הביקורת של מבקר המדינה – ביקש אתמול דובר משרד המבקר שלמה רז להבהיר כי הבדיקה נמצאת בשלביה הסופיים.
לדבריו מדובר בבדיקה רחבה ומקיפה ביותר שהלכה והסתעפה בשנה
האחרונה והעלתה חשדות כבדים למעשים פליליים. על פי הודעתו הורה מבקר המדינה כבר לפני כחודש להעביר חלק מהממצאים המפלילים למשטרה ואלה אכן הועברו לאנשי היחידה הארצית לחקירת עבירות כלכליות. עיקר החומר הוסיף הדובר יועבר למשטרה בקרוב אחרי הצגתו לפני היועץ המשפטי לממשלה ופרסום הדו"חות המלאים והסופיים בפרשה.

הדובר לא ידע לנקוב בתאריך סופי שבו יתפרסם הדו"ח המיוחד המחזיק מאות עמודים אבל ביקש להבהיר שהטיוטה הסופית כבר נחתמה בידי מיכה לינדנשטראוס. לדבריו בגין היקף המידע שהגיע והיקף הפרשיות הנבדקות נאלץ ראש החטיבה שבידיו הופקדה הבדיקה בועז ענר לפצל את החקירה בין כמה מחלקות הכפופות לו והדבר הצריך זמן רב. "אין כאן בעיה של סחבת" אמר הדובר "מי שפנה אליכם אינו מסוגל להבין כמה חומר נאסף ונבדק" .
.
בינתיים סוערות הרוחות בצמרת קופת חולים מאוחדת בעקבות הפרסום בסוף השבוע ב"ישראל היום" על מימון הטיסות והבילויים בחו"ל של בכירים בקופה מכספי חברות התרופות.
מהחומר המצוי בידינו עולה חשד למתן ולקבלת שוחד בסכומים של מיליוני שקלים וכן לניסיונות בוטים של בכירים בקופה לשבש את חקירת מבקר המדינה ולהעלים מסמכים. בעקבות הפרסום פנו אלינו עובדים נוספים בקופה בעבר ובהווה והביעו רצון לסייע בניקוי המוסד הזה. לדבריהם בידיהם חומר נוסף מעניין והם יעמידו אותו לרשות העיתון כבר בראשית השבוע.

פרשת קופת חולים מאוחדת - תיק ראשון במשטרהמבקר המדינה: העברתי למשטרה תיק ראשון בחשד לשחיתות בקופ'ח מאוחדת

שמואל מועלם – מנכ"ל קופת חולים מאוחדתשמואל מועלם - מנכ'ל קופת חולים מאוחדת

קישורים:

קופת חולים מאוחדת – ד"ר ולדימיר צ'יסטיק – 3 שנים של סם קלונקס ותרופות אנטי חרדה מטשטשות אחרות לחולה המאובחנת בדמנטיה

ספטמבר 2006 – מדובר באישה גמלאית, כבת 60 עם בעיות בזיכרון עקב כנראה דמנטיה, המטופלת מספר שנים אצל ד"ר ולדימיר צ'יסטיק מ.ר. 25317 , מספר רופא מומחה 16598, במסגרת היותו נוירולוג בקופת חולים מאוחדת.
.
האשה טובה, תמימה והגונה, מעולם לא פגעה באיש, בעלת השכלה גבוהה. כל ימיה עבדה, גידלה שלשה ילדים.
סדר יומה קבוע, יוצאת בבוקר עם בד"כ עם בנה לקניון, או בית קפה, שהייה הכוללת שיחה, והליכה. מנוחת צהריים, ואחר הצהריים לעתים יוצאת עם בנה. אישה נוחה נעימה לשיחה, ומנומסת.
.
ביוני 2006 בעקבות מינוי כפוי ופתאומי של אפוטרופוסים על האישה השתנה אורח חייה באופן פתאומי, ורוב שעות היום היתה בביתה עם אחד האפוטרופוסים שלה, בעלה, ללא יכולת להיפגש עם בנה כבעבר. מצבה החל להחמיר במהירות.

ניסיון פניה של בנה אל ד"ר ודימיר ציסטיק (מומחה לנוירולוגיה) ביוני 2006 עלה בתוהו, הרופא חזר באופן סיסטמתי ואמר לבן כי הוא מבין את הרגשתו בשל מצבה של אמו, והתחמק מלשמוע מה יש לבן לומר בעניין האם המטופלת אצלו.
.
ע"פ ידיעה מאחד האפוטרופוסים (הבעל), החל הרופא הנוירולוג ד"ר צ'יסטיק בספטמבר 2006 במתן תרופות נוגדות חרדה מרגיעות חזקות כגון קלונקס. תרופות אלה לא הועילו למטופלת מאחר ולא נגעו בבעיה האמתית של המטופלת, שהוא הצורך הנפשי לצאת מהבית עם בנה או עם מישהו אחר שייתן לה את תשומת הלב הנדרשת.
.
הנוירולוג ד"ר ולדימיר צ'יסטיק טיפל באישה וממשיך לטפל בה בשיטת הטיפול הנצחי בסימפטומים, ולא בשורש הבעיה. הטיפול בסימפטומים הוא לכל החיים וכולל הלעטה בסמים מרגיעים קשים בעלי תופעות לוואי הרסניות כגון קלונקס.

המטופלת איבדה יכולת דיבור, תנועה, הליכה, לעיסת מזון, היא משותקת בכל גופה כמעט לגמרי, עיניה לא ממוקדות, ויש לעתים עויתות בפניה. האישה עדיין מולעטת בקלונקס ע"פ מירשם רופא. (נכון לאוקטובר 2009).

.
תופעות לוואי חמורות של קלונקס clonazepam

מספר תופעות לוואי של קלונקס clonazepam, המתרחשות לעתים רחוקות, הן רציניות ויש לדווח מיידית לרופא המטפל. אלה כוללות, אך אינן מוגבלות ל:

* דיכאון (או החמרת דיכאון קיים)
* בעיות יציבות, נפילה לעתים תכופות במיוחד (מסוכן במיוחד אצל קשישים)

* מחשבות אובדניות

* קשיי נשימה
* בעיות זיכרון

* חרדה, התרגשות, או תסיסה
* עוינות, תוקפנות, זעם
* נדודי שינה (ראה קלונופין תופעות לוואי)

* הזיות
* סימנים של תגובה אלרגית, כולל פריחה בלתי מוסברת, כוורות, גרד, נפיחות בלתי מוסברות.

תופעות לוואי נפוצות של קלונקס

Clonazepam נחקרה ביסודיות במחקרים קליניים. תופעות לוואי נבדקו בקבוצה של אנשים שנטלו את התרופה בהשוואה לקבוצת ביקורת ללא נטילת התרופה. כתוצאה מכך, אפשר לראות מהן תופעות לוואי שהתרחשו, ובאיזו תדירות הן מופיעות.

במחקרים אלו, תופעות הלוואי הנפוצות ביותר של clonazepam כוללות:

* נמנום – של עד 50 אחוזים של אנשים
* בעיות קורדינציה – עד 30 אחוזים
* בעיות התנהגות – עד 25 אחוז
* סחרחורת – עד 12 אחוזים
* זיהומים בדרכי הנשימה העליונים – עד 10 אחוזים.

תופעות לוואי נפוצות אחרות של קלונקס clonazepam (היווצרותן בין 1 ל 10 אחוזים) כללו:

* בעיות דיבור
* ירידה בחשק מיני
* בלבול
* דלקות סינוס
* אף הרגיז או נוזל
* שיעול
* כאב גרון
* עייפות
* התכווצויות כואבות במחזור
* בעיות מיניות (ראה klonopin תופעות לוואי).

תופעות לוואי אפשריות אחרות של קלונקס
יש תופעות לוואי אחרות אפשריות של clonazepam. אלה לא היו בין תופעות הלוואי הנפוצות ביותר שדווחו (למרות האחוז המדויק של אנשים אשר פיתחו את תופעות הלוואי הללו לא דווח). תופעות הלוואי הללו כללו:

* אובדן משקל או עלייה במשקל (ראה klonopin ובעיות במשקל)
* כאבי ראש מיגרנה
* נפיחות ברגל או בקרסול
* התנהגות כמו שיכור
* לפרפר
* כאבי שיניים
* הזלת ריר מוגבר
* טחורים
* תחושה ספינינג (ורטיגו)
* דלקות אוזניים
* בחילה בנסיעות
* שיגרון (Rheumatism, כאבי מפרקים)
* כאב גב
* התכווצויות שרירים
* בעיות מחזור
* הגברת התעטשות
* התקפי אסטמה
* דימומים מהאף
* אקנה
* נשירת שיער
* הפסד של טעם
* קושי חולף בשלפוחית השתן או בעיות אחרות
* בעיות ראייה.

התרעות ואזהרות לנשים בהריון

קלונקס עלולה לגרום למומים מולדים מסוימים, ונשים בשליש הראשון של ההריון לא צריכות לקחת את קלונקס. ליידע את הרופא המטפל אם הינך בהריון או עלולה להיכנס להריון. אמהות מיניקות לא צריכות לקחת את קלונקס, כפי שהוא ניתן להעברה אל התינוק דרך החלב. ליידע את הרופא שלך אם אתה לוקח קלונקס לפני ההנקה.

אזהרות:
התרופה עלולה לגרום להתמכרות ולכן אין ליטול אותה ללא המלצה ומעקב של הרופא המטפל. בזמן הפסקה חדה של התרופה יש סכנה לתגובה קיצונית המלווה בהזיות, שינויים בלחצי הדם ורעד קשה עד התקף אפילפטי. לכן מומלץ להפסיק את התרופה באופן הדרגתי בהדרכת הרופא המטפל.
השימוש בתרופה עלול לפגום בערנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות מרבית.
חולים המקבלים את התרופה צריכים להימנע משתיית אלכוהול.
חולים הסובלים ממחלת ריאה, כבד, כליות או מיאסטניה גרביס צריכים להודיע על כך לרופא המטפל לפני תחילת הטיפול.
בטיחות התרופה בהריון טרם נקבעה בוודאות ולכן להימנע משימוש בזמן ההריון ולהיוועץ ברופא המטפל לגבי המשך הטיפול.
השימוש בתרופה אסור לאמהות מניקות.
קלונקס עלול לגרום לבעיות נמנום וקשיי נשימה חמורים, וזה עלול להיות סכנת חיים. סיכון זה גדל כאשר קלונקס בשילוב עם אלכוהול, סמים, תרופות או חומרים אחרים או לגרום לנמנום ועל ידי הרגעה. אסור לנהוג או להפעיל ציוד כבד עד שיודעים איך קלונקס משפיע.
קלונקס עלול לגרום להחמרה בהתקפים. זה שכיח ביותר אצל אנשים שיש להם יותר מסוג אחד של התקף. יש לידע את הרופא המטפל אם ההתקפים מחמירים או משתנים.

הפסקת נטילת קלונקס – נסיגה

קלונקס היא תרופת מרשם מאושרת לטיפול בהפרעות פאניקה וסוגים מסוימים של התקפים אפילפטיים. היוא חלק מקבוצה של תרופות המכונה בנזודיאזפינים. כל הבנזודיאזפינים הם חומרים נשלטים, כלומר הם עלולים לגרום תלות פסיכולוגית והפיזית. מאחר וקלונקס clonazepam עלול לגרום לתלות, אסור להפסיק לקחת אותו בפתאומיות.

תסימני נסיגה מקלונקס

עצירת נטילת קלונקס מהר מדי (במיוחד אם נוטלים מינונים גבוהים של הסם) עלולה לגרום לתסמיני נסיגה.
סימפטומי נסיגה של קלונקס עלולים לכלול, אך אינם מוגבלים ל:

* קהות או עקצוץ
* בחילה, הקאות או שלשולים
* דופק לב מהיר (טכיקרדיה)
* דפיקות לב
* הזיות
* אובדן זיכרון
* התקפי פאניקה
* סחרחורת
* שינויים באישיות
* רגישות צליל או אור
* קדחת
* כאבי ראש
* חרדה
* מתח
* דיכאון
* נדודי שינה
* חוסר מנוחה או עצבנות
* בלבול
* הזעה.

כמו עם תרופות אחרות של אפילפסיה, עצירת קלונקס clonazepam מהר מדי עלולה להגביר את הסיכון להתקפים, או לגרום לסוג של התקפים שלא היו מעולם.

קישורים:

קופת חולים מאוחדת – פסיכיאטרית ד"ר נירה מנור – טיפול רשלני ומופקר בהלידול לאשה המאובחנת בדמנטיה

נובמבר 2005: מדובר באשה בת 60 הסובלת מבעיית זיכרון ותנועה, אשר הובאה ע"י בעלה לפסיכיאטרית ד"ר נירה מנור מ.ר. 29975, מקופת חולים מאוחדת על מנת לקבל חוות דעת למינוי אפוטרופוס. הפסיכיאטרית נירה מנור מ.ר 29975 פעלה ברשלנות קיצונית, באלימות כימית, והביאה להחרבת חייה של המטופלת. הפסיכיאטרית נירה מנור הרסה את חייה של המטופלת. האבחון של מנור מופקר ולקוי מיסודו וכך גם הטיפול. ניתן לראות זאת מחוות הדעת של מנור וכן מתוצאות הטיפול הקטלני והאכזרי. מהניסוח של מנור בחוות הדעת ניתן לראות על קור רוח ושרירות לב אכזרית בהחרבת חייה של ה"מטופלת" שנקרתה בדרכה של מנור.

ציטוטים מחוות הדעת:

הבדיקה: "מחשבות פרנואידיות כלפי בעלה – חושבת שהוא בקשר עם השכנה".

מהנראה מחוות הדעת, לפסיכיאטרית ד"ר נירה מנור אין שום רקע או ידע כלשהו על הזוגיות בין השניים.

האבחון: "הנ'ל סובלת מתהליך דמנטי" – דוקטור נירה מנור רשמה כי לאשה יש דמנטיה (דמנציה)

הטיפול לנבדקת: "מומלץ להתחיל טיפול ע"י HALIDOL 0.5 MG"

אלידול היא תרופה אנטי פסיכוטית דור א'. ע"פ אזהרות ה-FDA התרופות האנטי פסיכוטיות מסוכנות לחולי דמנטיה. ה- FDA אינו מאשר לרשום תרופות אנטי פסיכוטיות לחולי דמנטיה.

הפסיכיאטרית ד"ר נירה מנור לא חוותה דעתה למינוי אפוטרופוס. לא ידוע על מעקב טיפול כלשהו של הפסיכיאטרית נירה מנור על השפעת סם ההלידול שרשמה למטופלת.

מצורף צילום של חוות הדעת.

פסיכיאטרית נירה קבעה הלידול לאישה ללא סיבה והחריבה את חייה

יש לציין כי הנבדקת בעלת השכלה גבוהה, ישרה, מנומסת, תמימה והגונה, לא פגעה מעולם באדם, או בבע"ח.
הנבדקת אובחנה עם בעיות זיכרון ותנועה.
הנבדקת הביעה דעתה ואמרה כי אינה מעוניינת באפוטרופוס
.
לא ידוע על תועלת כלשהי של התרופה לנבדקת, יחד עם זאת כפי הנראה השימוש הממושך בסם ההלידול וסמים דומים, שהחלה לצרוך הנבדקת מהטיפול אצל הפסיכיאטרית ד"ר נירה מנור הפכו אותה תוך שנה לשבר כלי. (אובדן כושר דיבור, יכולת הליכה, חשיבה, ריכוז, עצמאות, שימוש בכיסא גלגלים, שתיה מכוס ע"י קשית, קשיים בבליעת מזון, בעיות תאבון, עוויתות, בילבול, ועוד…)

הלידול הנו סם אנטי פסיכוטי מהדור הראשון בעל תופעות לוואי קשות. ה- FDA אינו מאשר שימוש בסמים אנטי פסיכוטיים לחולי דמנטיה.

הפסיכיאטרית דוקטור נירה מנור רשמה סם הלידול לאשה אשר מאובחנת בדמנטיה.


תופעות לוואי נפוצות של האלידול

האלידול נחקרה ביסודיות במחקרים קליניים. במחקרים אלו, תופעות הלוואי שהתרחשו בקבוצה של אנשים שנטלו את התרופה תועדו לעומת קבוצת ביקורת שלא לקחה את הסם.

תופעות הלוואי הנפוצות של האלידול כוללות:

* נדודי שינה
* חוסר מנוחה
* נמנום
* כאבי ראש
* בלבול
* ורטיגו (תחושה מסתובב)
* נשירת שיער
* רגישות אל השמש
* אימפוטנציה, בעיות בזיקפה
* דחף מיני מוגבר
* עצירות או שלשול
* בחילה
* יובש בפה
* ראייה מטושטשת
* שתן קושי חולף.

דווח על תופעות לוואי

ישנם מספר תופעות לוואי שיש לדווח מיד לרופא המטפל. אלה כוללות, אך אינו מוגבלות ל:

* חרדה או דיכאון
* התקפים
* החמרת סימפטומים פסיכוטיים
* לחץ דם נמוך (Hypotension) או לחץ דם גבוה (יתר לחץ דם)
* תנועות גוף לא רגילות
* מתח שרירים או התכווצויות
* תחושות של אי שקט פנימי או jitteriness
* סוכר גבוה בדם (היפרגליקמיה) או רמות סוכר נמוכות בדם (היפוגליקמיה)
* זיקפה מכאיבה של הפין שלא חולפת (priapism)
* סימנים או תסמינים של תסמונת neuroleptic ממאירה (NMS), אשר יכולים לכלול:

– חום גבוה
– נוקשות בשרירים
– בלבול
– דופק לא סדיר או לחץ דם
– קצב לב מוגבר (טכיקרדיה)
– הזעה
– קצב לב לא סדיר

* סימנים של תגובה אלרגית, כולל:

– פריחה בלתי מוסברת כוורות
– גירוד
– נפיחות לא מוסברת
– צפצופים
– קושי בנשימה או בבליעה.

האלידול ותופעות לוואי מיניות (סקסואליות)

האלידול (haloperidol) ידוע כגורם תופעות לוואי מיניות (סקסואליות) . תופעות הלוואי המיניות של האלידול עלולות לכלול:

* שינויים בדחפים המיניים
* אימפוטנציה
* Priapism, זקפה מכאיבה שלא חולפת.

האלידול ודחף מיני
האלידול ידוע כגורם לשינויים בדחף המיני (הליבידו הידוע). בפרט, האלידול דווח כגורם לדחף מיני מוגבר.

האלידול ואימפוטנציה
אימפוטנציה היא תופעת לוואי אפשרית של האלידול, כמו גם תרופות אנטי פסיכוטיות רבות אחרות. עם זאת, האחוז המדויק של גברים שפיתחו אין אונות במהלך מחקרים קודמים של האלידול לא דיווחו.

האלידול ו- Priapism
Priapism היא תופעת לוואי אפשרית של האלידול. Priapism היא זקפה מכאיבה של הפין שלא חולפת, גם אחרי קיום יחסי מין או אוננות. אם ה- priapism לא מטופל זה עלול להוביל לנזק תמידי הפין. מסיבה זו, חשוב מאוד לחפש טיפול רפואי באופן מיידי אם יש חשש לסימפטומים של priapism.

ההלידול והשפעות לוואי של פרקינסון

השימוש באלידול ואפקטי פרקינסון הולכים יחד זה לצד זה – במילים אחרות, פרקינסון הפיך, לפעמים מופיע אצל אנשים הנוטלים האלידול. בנוסף להלידול יש תרופות אחרות עם תופעות לוואי פרקינסון, לדוגמה התרופות metoclopramide ו- reserpine (תרופות להפרעות בבטן ולחץ דם גבוה). כאשר תופעות לוואי פרקינסון קורות עקב נטילת התרופה, זה נקרא סמים עם השראת פרקינסון.
הפרקינסון יכול להופיע בכל מינון של הלידול, אך לעתים קרובות, ככל שהמינון גבוה יותר כך יגבר גם הפרקינסון.

קישורים: